Grįžti
Himnas
Vėliava

 

 

 

 
BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

 

Laisvų darbo vietų nėra.

Laisvų vietų grupėse nėra.


Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
Įstaigos teisinė forma: Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: Linų g. 3, Ukmergė, LT- 20138
Įstaigos kodas: 190323940
Registras: Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Telefonas: 8 (340) 64159
El. paštas:
buratinas@buratinas.ukmerge.lm.lt

ISTORIJA
Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Buratinas“ įkurtas 1965 m. lapkričio 15 dieną. 2010 metais įstaigoje vyko renovacija: atnaujinta pastato išorė ir vidus. Jis tapo patrauklesnis vaikams, darbuotojams, ugdytinių tėveliams. Įstaigoje veikia 6 įvairaus amžiaus vaikų grupės.

MISIJA
Demokratiška, kūrybingai dirbanti, atvira naujai patirčiai ugdymo įstaiga, kurioje puoselėjamos darnų vystymąsi lemiančios vaiko galios, kuriama palanki edukacinė aplinka; vaikas ugdosi gebėjimą būti kūrybingu, išradingu, savarankišku; pedagogas lankstus, nuolat besimokantis, reflektuojantis savo veiklą ir pasirengęs kaitai; šeima pasitiki instituciniu ugdymu, remia ir palaiko vaikų ir pedagogų sumanymus, aktyviai dalyvauja darželio gyvenime.

VIZIJA
Moderni, aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, garantuojanti vaikams lygias ir saugias ugdymo(si) sąlygas, teikianti kokybišką ugdymą estetiškoje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje, atvira naujovėms ir kaitai.

FILOSOFIJA
Vaikas – centre. Vaikas pats kuria save. Žaidimas – vaiko prigimtinė teisė ir ugdymo(si) būdas. Auklėtoja – kūrėja, vaiko patarėja, vyresnioji draugė.

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI PRIORITETAI
1. Švietimo kokybės gerinimas ir ugdymo modernizavimas.
2. Bendruomenės sveikatos stiprinimas.
3. Vaiko vystymąsi skatinančios edukacinės aplinkos kūrimas.

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI
1. Užtikrinti kokybiškas ugdymo paslaugas.
2. Stiprinti bendruomenės narių sveikatą.
3. Modernizuoti įstaigos bazę siekiant sukurti patrauklią edukacinę aplinką.

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ NUOSTATAI

Darželio himnas

Darželio vėliava

 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“. Adresas: Linų g. 3, Ukmergė, LT- 20138. Įstaigos kodas: 190323940. Telefonas: 8 (340) 64159. El. paštas: buratinas@buratinas.ukmerge.lm.lt